Cập nhật 17/08 tên miền đổi thành PhimNo4.xyz

Theo dõi và bật thông báo kênh Telegram hoặc Facebook của chúng tôi để cập nhật tên mới.

Liên hệ quảng cáo (Contact advertising): https://t.me/contact_phimno1

Phim đề cử
Phim Ngày Mưa Mang Em Đến - Kissed by the Rain (2024) Tập (14/14) Ngày Mưa Mang Em Đến Kissed by the Rain 2024 - Vietsub
Phim Hành Tinh Khỉ: Vương Quốc Mới - Kingdom of the Planet of the Apes (2024) Full HD Hành Tinh Khỉ: Vương Quốc Mới Kingdom of the Planet of the Apes 2024 - Vietsub
Phim Mặc Vũ Vân Gian - The Double (2024) Tập (16/40) Mặc Vũ Vân Gian The Double 2024 - Vietsub
Phim Học Viện Anh Hùng: Phần 7 - My Hero Academia Season 7 (2024) Tập (10/21) Học Viện Anh Hùng: Phần 7 My Hero Academia Season 7 2024 - Vietsub
Phim Supacell: Phần 1 - Supacell Season 1 (2024) Tập (06/06) Supacell: Phần 1 Supacell Season 1 2024 - Vietsub
Phim Lúc Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime: Phần 3 - That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 3 (2024) Tập (14/24) Lúc Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime: Phần 3 That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 3 2024 - Vietsub
Phim Lúc Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime: Phần 2 - That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 2 (2021) Tập (24/24) Lúc Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime: Phần 2 That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 2 2021 - Vietsub
Phim Lúc Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime: Phần 1 - That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 1 (2018) Tập (24/24) Lúc Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime: Phần 1 That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 1 2018 - Vietsub
Phim Chuyển Sinh Thành Đệ Thất Hoàng Tử, Tôi Quyết Định Trau Dồi Ma Thuật - I Was Reincarnated as the 7th Prince so I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability (2024) Tập (12/12) Chuyển Sinh Thành Đệ Thất Hoàng Tử, Tôi Quyết Định Trau Dồi Ma Thuật I Was Reincarnated as the 7th Prince so I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability 2024 - Vietsub
Phim Iruma Ở Ngôi Trường Quỷ: Phần 2 - Welcome to Demon School! Iruma-kun Season 2 (2021) Tập (21/21) Iruma Ở Ngôi Trường Quỷ: Phần 2 Welcome to Demon School! Iruma-kun Season 2 2021 - Vietsub
Phim Iruma Ở Ngôi Trường Quỷ: Phần 1 - Welcome to Demon School! Iruma-kun Season 1 (2019) Tập (23/23) Iruma Ở Ngôi Trường Quỷ: Phần 1 Welcome to Demon School! Iruma-kun Season 1 2019 - Vietsub
Phim Mặt Dày: Phần 10 - Shameless Season 10 (2019) Tập (12/12) Mặt Dày: Phần 10 Shameless Season 10 2019 - Vietsub
Phim Mặt Dày: Phần 9 - Shameless Season 9 (2018) Tập (12/12) Mặt Dày: Phần 9 Shameless Season 9 2018 - Vietsub
Phim Học Viện Anh Hùng: Phần 6 - My Hero Academia Season 6 (2022) Tập (25/25) Học Viện Anh Hùng: Phần 6 My Hero Academia Season 6 2022 - Vietsub
Phim Học Viện Anh Hùng: Phần 4 - My Hero Academia Season 4 (2019) Tập (25/25) Học Viện Anh Hùng: Phần 4 My Hero Academia Season 4 2019 - Vietsub
Phim Kaiju Số 8 - Kaiju No. 8 (2024) Tập (12/12) Kaiju Số 8 Kaiju No. 8 2024 - Vietsub
Phim Thứ Bậc - Hierarchy (2024) Tập (07/07) Thứ Bậc Hierarchy 2024 - Vietsub+Lồng tiếng
Phim Học Viện Anh Hùng: Phần 3 - My Hero Academia Season 3 (2018) Tập (25/25) Học Viện Anh Hùng: Phần 3 My Hero Academia Season 3 2018 - Vietsub
Phim Học Viện Anh Hùng: Phần 2 - My Hero Academia Season 2 (2017) Tập (25/25) Học Viện Anh Hùng: Phần 2 My Hero Academia Season 2 2017 - Vietsub
Phim Mặt Dày: Phần 8 - Shameless Season 8 (2017) Tập (12/12) Mặt Dày: Phần 8 Shameless Season 8 2017 - Vietsub
Tắt ở đây [X]